Stichting

Omdat de Kapel dringend onderhoud nodig had, is er een Stichting opgericht die het behoud van de kapel gegarandeerd heeft.

kapelengraven_1995

Doel van de Stichting Kapel van Coelhorst:

  1. de restauratie en instandhouding van de kapel van Coelhorst zijnde een beschermd monument op grond van de Monumentenwet 1988 gelegen op de begraafplaats aan de Coelhorsterweg te Hoogland, gemeente Amersfoort, in samenwerking met de eigenaar van de kapel;
  2. het verkrijgen van zakelijke rechten en gebruiksrechten van de eigenaar van de kapel.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  1. het verzamelen van gelden, het werven van begunstigers en andere tot dit doel dienende middelen.
  2. alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Het financieel verslag over 2017 vindt u hier: cijfers2017