Home

Welkom op de website van de Kapel van Coelhorst.

Via deze site zullen we u op de hoogte houden van allerlei ontwikkelingen rond deze fraaie kapel die zijn oorsprong kent in de 14e eeuw.

Sinds 1843 is deze kapel geen bedehuis meer, maar een mausoleum. In eerste instantie voor de familie Van Tuyll van Serooskerken, vanaf 1957 voor de familie Beelaerts van Blokland.

De kapel wordt sinds 2003 beheerd door de Stichting Kapel van Coelhorst. Zij zorgt voor het onderhoud van deze kapel, zorgt voor fondsen daartoe en organiseert de openstelling op Monumentendag.

De Open Monumentendagen zijn dit jaar op 9 en 10 september 2023

Binnenkort moet er weer onderhoud gepleegd worden. U kunt daarbij denken aan het nalopen van scheuren in het metselwerk, het vervangen van ijzeren bevestigingsbouten, het opnieuw aanbrengen van de plavuizen, etc.
U begrijpt het: daarvoor doen we een beroep op u.
Helpt u mee? Rekeningnummer NL90 RABO 0123 0898 83 t.n.v. Stichting Kapel van Coelhorst.  

omd-logo