Bestuur

 

Het bestuur van bestaat uit leden die gezamenlijk de gehele Hooglandse gemeenschap vertegenwoordigen.

Het bestuur van de Stichting Kapel van Coelhorst bestaat uit de volgende leden:

 Philip Vreugdenhil voorzitter  A titre personnel
Rob Goedvolk Secretaris Historische Kring Hoogland
 Bert Meijerink  Penningmeester Raad van Beheer van de Hervormde/Gereformeerde Kerkgemeenschap Hoogland/Amersfoort-Noord
 Henri Beelaerts van Blokland  Lid Stichting familiegraven
 George Onderdelinden  Lid Bouwkundige
 Henk Kruisselbrink Lid Geloofsgemeenschap St Martinus van de parochie Onze Lieve Vrouwe van Amersoort
 Wim de Haan Lid Vereniging Dorpsbelangen Hoogland